dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
Radca Prawny
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, radca prawny. Specjalista z zakresu prawa finansów samorządowych (m.in. podatki i opłaty lokalne, materialne i proceduralne prawo budżetowe), odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w szczególności podleganie ubezpieczeniom społecznym, składki na ubezpieczenia społeczne). Profesor na Wydziale Prawa i Administracji UMK, kierownik Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; kierownik Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych. Autor ponad 100 publikacji naukowych, m.in. monografii, komentarzy, artykułów i glos. Redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”.